Bogusławowi Schaefferowi - In memoriam
2019-10-18 19:00

Studio Koncertowe Polskiego Radia im.Witolda Lutosławskiego Warszawa Z. Modzelewskiego 59
James Newton in Person
2019-10-19 19:00

Studio Koncertowe Polskiego Radia im.Witolda Lutosławskiego Warszawa Z. Modzelewskiego 59
Elżbieta Sikora - finał Jubileuszu 75-lecia
2019-10-20 18:00

Studio Koncertowe Polskiego Radia im.Witolda Lutosławskiego Warszawa Z. Modzelewskiego 59
IL CANTO DELL’ANIMA / MARTA BOBERSKA – RECITAL
2019-11-14 19:00

Studio Koncertowe Polskiego Radia im.Witolda Lutosławskiego Warszawa Z. Modzelewskiego 59